Vi utför energideklarationer

Vi energibesiktigar, thermograferar byggnader och deras tekniska system, analyserar resultatet och kommer med förslag till energieffektivisering. Därefter upprättar vi en energideklaration som registreras på Boverket.

Så här går det till:

För att kunna utföra en energideklaration enligt tanken med EU direktivet, måste det först ske en uppgiftsinsamling och besiktning. Det som skiljer Energikonsulterna från flera andra företag är att vi alltid genomför en tekniskenergibesiktning och utför en enkel värme thermografering av byggnad med den senaste tekniken av värmekamera. Detta ökar kvalitén på energideklarationen samt ökar möjligheten att ge realistiska förslag på energieffektiva åtgärder.
Vi har också möjlighet att utföra en enkel mätning av spårämnen från radon i samband med energideklarationen, ingår inte i energideklarationen och kostnad 250 Kr inkl. moms.
För att beställa en energideklaration av oss fyller ni i formuläret ”Basuppgifter energideklaration”
Och skickar denna till oss, därefter tar vi kontakt och bokar en tid för besiktning.

Tänk på:

Vi är certifierade i klass K, vilket ger rätt att även energideklarera komplexa byggnader. (högsta certifieringen)
Vi är också certifierade för thermografering av Fastigheter, Industrier, VVS, El, och solcellsinstallationer.

ENERGIDEKLARATIONER
BASUPPGIFTER
KONTAKTA OSS PRISER HEM


Ladda ner:

THERMOGRAFIERING ÖVRIGA TJÄNSTER FLERFAMILJSHUS